ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi dokumentumokat, mivel az abban leírtaktól kizárólag a vásárlás előtt megkötött, írásos szállítási szerződés keretében tudunk eltérni.

A webáruházon keresztültörtént elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban és az alább elérhető kiegészítő dokumentumaiban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a www.kardinalis.hu webshop tulajdonosa és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy (továbbiakban vevő) között. A vevő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. A szerződés tárgya Iszak László őstermelő által a www.kardinalis.hu néven üzemeltetett internetes áruházban található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó aloldalon ismerheti meg.

Az „Általános Szállítási Feltételek” és a honlapunk nyelvezete magyar.

A webáruház szállítási és fizetési feltételei a webáruházban regisztrált és gyorsvásárlással (regisztráció nélkül) vásárlók webáruházban leadott rendeléseire vonatkoznak és a feljebb részletezett vásárlási szerződés keretében érvényesek. Vásárolni kizárólag a www.kardinalis.hu felületen leadott megrendeléssel lehet. További információkat lejjebb olvashat.

A www.karinalis.hu web shopja minden törvényi sajátosságot, kötelezettséget betart. Az arculat a megjelenés a szövegek saját gondolatok. Amennyiben ön használni szeretné a weboldalt www.kardinalis.hu , akkor el kell fogadnia az itt leírt feltételeket.

Ha bármi önnek nem tetsző dolgot lát, akkor kérem, hogy haladéktalanul hagyja el az oldalt!

A sértő dolgot jelezheti felénk a kardinalis.megrendeles @ gmail.com vagy iszaklaszlo @ freemail.hu e-mail címeken. Ilyen jellegű megkereséseket csak írásban fogadunk el. Az e-mail címben a @ jel előtt és után természetesen nincs szóköz, csak a spam robotok miatt van így írva.

Üzemeltető adatai:

Iszak László őstermelő. 9700 Szombathely, Stromfeld Aurél utca 23. 3. em. 10. ajtó.

Őstermelői igazolvány száma: 4014576.

Kiállító hatóság: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Szombathely.

Adó száma: 53100245-1-38.

Telefon száma: +36/30/7541028

Email elérhetősége: kardinalis.megrendeles @ gmail.com és iszaklaszlo @ freemail.hu (a @ jel előtt és után nincs szóköz, csak a robotok miatt van így írva)

 

Szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai.

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül leadja. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését kézzel készített e-mail-ben visszaigazoljuk. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással! A visszaigazolás tartalmazza a rendelt termékek árát, darabszámát,  a megrendelő adatait (megrendelő neve, lakcíme, telefonszáma, a termékek szállítási címe, a szállítás és postaköltséget, egyéb megadott adatokat) a kiszállítás és postaköltséget, a várható kiszállítási időpontot. Az elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. További termékkel kapcsolatos kérdését a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken kérhet.

Az elállás joga.

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget.

Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KATTINTVA tekintheti meg.

Az elállási jog gyakorlásához a vevőnek a terméket az eredeti számlával / nyugtával együtt kell visszaküldeni címünkre. Iszak László 9700 Szombathely, Stromfeld Aurél 23/3.em 10.
Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik. Bármilyen szállítási, csomagolási költséggel visszaküldött terméket NEM VESZÜNK ÁT.
A beérkezett áru ellenőrzése után (amennyiben az sértetlen állapotban érkezett vissza) az áru ellenértékét 3-5 napon belül átutalással eljuttatjuk a vevő részére. Utaláshoz szükséges számlaszámot kérünk!
Módosított, vagy egyéb más módon egyedivé tett termékek visszaküldésére nincs lehetőség! pl.:  elültetett magok, visszametszett növények visszaküldésére sincs lehetőség, mert ez egyedileg módosítva lett.
Amennyiben a visszaérkezett áru nem sértetlen, úgy az eladó kártérítési igénnyel élhet vevő irányába.
Amennyiben a visszaküldött áru használt, vagy bármely módon megsérült, úgy kártérítésként a visszaküldött áru értékének 100%-át számítjuk fel!

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE KATTINTVA tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Adatvédelemi nyilatkozat.

Általános jogi közlemény. A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba, személynek, más cégnek, stb. (belföldre és  külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése. A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél dobozban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

További jogi információkat IDE KATTINTVA érhet el.

  
  
  
  


  

Hirlevél

 
Szeretne értesitéseket kapni emailben a kedvezményekről, különleges ajánlatokról vagy új termékekről?